Ezért szájon át a korhadt szag

ezért szájon át a korhadt szag

Az éjszakával elcsendesedő szerelvény páráját csak a frissiben felszálló utasok fészkelődése, a lázas keresgélés zavarta meg.

Ilyenkor készek a párzásra. Egy-egy tüzelés mintegy 3 hétig tart és általában havonta ismétlődik.

Mindig is lekötött az utazását éppen elkezdő ember zavart és egyben reménykedő viselkedése, ahogy benyit mások életébe, akik már eléggé régen vannak úton ahhoz, hogy az összes vele járó kényelmetlenséget természetesnek vegyék. Jó ideje a folyosón strongyloidosis geohelminth, és a hideg peronokról fellépő utasok magával hozott hideg szelét kóstolgattuk, mert Xavér megfogta a könyökömet, amikor ezért szájon át a korhadt szag akartam menni a fülkébe.

Mintha azt akarta volna mondani, most először szavak nélkül, hogy még ne. Benéztem a mocskos üvegen át a kupéba, az alvásban egymásra hajló idegeneket láttam, akik már nagyon rég megbeszélték úticéljukat, és mostanra átadták magukat az utazás öntudatlan állapotának.

Ezért aztán a fékezések után kivágódó vagonajtók zaja élesebben hasított bele a kerékkattogástól felszabaduló csöndbe, mint bármi, a szendergést avagy az elmélyült álmot megzavarni képes másféle eszközöknél is. A fülkék ülésein összeborult testek ültek vagy hevertek, egymást és önmagukat kölcsönösen álomba taszítva és melegítve.

Az ébredezés pillanatokra tagolt munkáját pedig a kintről érkezettek lármája végezte el, helyet és meleget és álmokat követelő ricsajukkal. Xavér ilyenkor elhallgatott, behúzott hassal lapult két fülke között, és falhoz tapadva vártam én is, hogy a felszállók csordája elvonuljon, hogy egyenként beszippantsa őket valamelyik bemélyedésnek álcázott karám.

  • Paraziták kezelése áramokkal

Ezért Xavér szótlan jelzése, a kint maradás érintése azt is jelentette, hogy bemehetünk ugyan, de akkor mondjam már meg, áruljam el, mi végre vagyunk itt.

Ha meg tudnám mondani ezek után, miért álldogálunk a folyosó léghuzatában, ha nem valamiféle titkos, de legalábbis tiltott tudás iránti ácsingózásunk ezért szájon át a korhadt szag, akkor miért.

Világutazó, gyűjtögető, és jobban szereti a tárgyakat, mint az embereket - babapolya.hu

Hangzódjék ez bármilyen nevetségesen, állította némán, ezért fáztatjuk itt magunkat, mint két kintfelejtett pöcs a téli éjszakában. Mondom, valahol a Maros völgyében csattogott velünk a szerelvény, alig kivilágított őrállomások mellett rohantunk el, amelyeket személyvonatok forgalmához építettek, a hegyek réseiből a városba előmerészkedő favágók és pásztorfiak boldogulására.

Toplicán csak rövid időre szusszan meg a vonat, de mégiscsak megszusszan, mintha levegőt venne, hogy sikeresen átverekedte magát az alagutak és keskeny folyosókat alkotó sziklafalak között, és utána nyomban tova kattog Gyergyó felé. De addig a hegyek nehéz hidege szakad az utazó fejére, és abban a pillanatban, amikor mint két kinthagyott szerencsétlenként gondoltam magunkra, akiknek valós céljuk, nevetnem kellett rajta, egy szekus halála fölött sajnálkozni, az ajtót, aminek hátamat vetve figyeltem Xavér vastag pápaszemét, bentről megpróbálták kinyitni, de olyan erővel, hogy majdnem elveszítettem az egyensúlyomat, és csak Xavér kabátjába kapaszkodva sikerült talpon maradnom.

Sem az ajtó, sem én nem mozdultam el jelentősebben a helyemről.

ezért szájon át a korhadt szag

A kilépni szándékozó elérte ugyan, hogy fölszabadítottuk a kijáratot, ám az ajtót csak egy újabb erőteljes és hangos rántással tudta kinyitni. Ami azt jelentette, a kerekek ritmusos zakatolását éppen olyan oda nem illő csattanással tudta fölülmúlni, amivel az alvók rosszallására számíthatott.

A pihenni vágyók részéről a fölháborodással jelölhető indulat fejezte volna ki leginkább a helyzet méltánytalanságát, azonban semmilyen irányból, a kicsivel korábban karámnak csúfolt fülkék mélyéről egyetlen szó, nem sok hallatszott.

Vagy csak én nem hallottam, mert a magam részéről egyáltalán nem kívántam lemondani a kérdőre vonás jogáról, dühösen fordultam meg, és a feltáruló fülke mélyéről előbuggyanó hagyma és fülledt levegőből mélyet tüdőzve néztem farkasszemet a kilépővel.

Смотри мне в .

Nem csak az előtörő akolmeleg, a műanyag huzatra izzadt testek kipárolgásai, hanem az ajtóval bíbelődő férfi szaga is megtorpanásra késztetett. A férfi kilépett, pontosabban kigyömöszölte magát a folyosóra, Xavért és engem arra kényszerítve, hogy oldalra lépjünk, és már a helycsinálás művelete közben észrevehettük, mert a gyér fény végre elérte a férfit, hogy rendőrrel van dolgunk.

ezért szájon át a korhadt szag

A rendőr részeg szájszaga elől így sem menekülhettünk. A zötykölődéstől nekünk lóduló ittas test párája, a nyomában érkező állott fülkeszag hosszú időre a folyosón ragadt.

Az imbolygó test elindult a maga útjára, mit sem törődve velünk, tántorogva kereste meg az illemhelyet, és az ajtót tárva nyitva rontott be a szűk helyiségbe, hogy a törött vécécsészé elé rogyva okádjon. Az ürítés tompa hangjai a folyosó végéről szabálytalan lüktetéssel csatlakozott a vonat szabályos zakatolásához, a kerékcsattogáshoz, egy hídon való átrobogás visszhangosodó zajához, fékezésekhez, a megcsikorduló, szikrázó fémek surlódásához.

Csak az emberek maradtak süketek, legalábbis semmiféle jelét nem adták annak, hogy valamit hallanának. Mindenki leszállt volna, mondtam Xavérnak, és félretoltam az utamból, benéztem a fülkébe, ahonnan a rendőr előbújt, de hiszen, feleltem magamnak, itt alszanak, és behúztam a nyitva hagyott ajtót, és a következő fülkéhez mentem, és ott is békésen aludtak az emberek.

ezért szájon át a korhadt szag

Xavér vastagkerestes pápaszemét fogdosta, izzadt halántékát törölgette, csatakos hajának tincsei a szemébe lógtak, nem, mondta, nem szálltak le, hogyan is gondolhattam, nevetgélt zavartan, ezek végigalusszák, és rám mutatott, jobban tennéd, ha nem csodálkoznál minden apróságon, kérlek, és újra megtörölte homlokát, de most benyúlt a tarkója fölött a kabátja alá, valahová mélyre, a háta közepét szellőztette.

Holott ilyen hideget még nem tapasztaltam utunk során, mint ami most tört be a folyosóra, mintha valaki szántszándékkal lehúzott volna valahol egy ablakot. Nem mintha bárki lehúzhatta volna, a korridoron csak mi álltunk, és az illemhelyen a rendőr okádott, bár egyre kevésbé hallhatóan.

Vagy abbahagyta végre, vagy elaludhatott, mondta Xavér, és a pápaszemét a kezébe fogta, mintha a súlyát méricskélné, végérvényes, zárt mondatai csonka ujjú bal kezére terelték a figyelmemet, ez a gané, mondta most sziszegve, és gyorsan elnevette magát, megint zavartan, szabadkozva, és tétován előrelendült, mintha csak a vonat, a tehetetlenségi erő vinné, mert rögtön menedéket keresett, a lábát megvetette, tulajdonképpen belém ütközött, mert én szilárdan tartottam magam újra a fülke ajtókilincsébe kapaszkodva.

Nyitvatartás

Azt akkor még nem gondoltam át, milyen hüvelykujj nélkül lenni, hogy a tárgyak érintésének körülményei milyen lényegesen megváltoznak, hogy mennyire felértékelődik a középső és a mutató ujj közreműködése, vagy akár a gyűrűs ujj és a kicsi összetartozása, és egyben elszakadása az egymás melletti létezésből. A hüvelykujj hiánya felmenti a kezet a kapaszkodásból. Xavér teljes testével kapaszkodott. Összefügött ez is az ő szüntelen, megállíthatatlan beszédfolyamával, és összefügött mindennel, ami körülötte létezett.

  • A pinwormok nem gyógyíthatók

Ez mozgatta tán a szerelvényt is. Akkor láttam, hogy a rendőr visszafelé jön.

Ezért szájon át a korhadt szag Kedves Jocó! Válogatott versek és írások Életrajzi kiegészítés ben születtem, a háború első évében, decemberben.

Két karjával támaszkodva közeledett, leszegett fejjel haladt, a vagon legkisebb zötykölődésével ő is zökkent. Nem voltam bizonyos benne, hogy tudja, melyik fülkéből mászott elő néhány perce.

ezért szájon át a korhadt szag

De talán rémlett neki mégis, hogy ott, ahol állunk, jó helyen keresgélhet, mert ahogy mellénk ért, kinyitotta az ajtót, és beesett a kupéba. Az ajtót én húztam be utána, Xavérra néztem, és megvontam a vállam.

Xavér visszatette szemüvegét, és azt mondta, ezek után lemondhatunk az illemhely használatáról, bár látott már olyat, hogy az utazás első pillanatától nem volt tanácsos üríteni, legalábbis az arra kijelölt helyen.

ezért szájon át a korhadt szag

Bűntudatom van, mondta nevetgélve, hiszen az én pálinkámtól rúgott be. Nohát, egy vásárló, mondtam, de a fejét rázta, kérem, ha egyáltalán vásárlókkal akarok találkozni, először ezeket kell kiszolgálni, sziszegte.

Hasonlómegbeszélések